UniText.dk

Korrekturlæsning

Hvad tilbyder jeg?

Jeg læser korrektur på alle slags tekster på både dansk og engelsk, fx brochurer, reklameannoncer, nyhedsbreve, webtekster, magasinartikler, pressemeddelelser, artikler til medarbejderblade, akademiske opgaver og mange flere. Det brede tekstudvalg betyder, at jeg er bevidst om den pågældende teksts målgruppe, sproglige stil og formål, før jeg går i gang med korrekturarbejdet.

Min korrekturlæsning omfatter rettelse af:

  • slåfejl
  • stavefejl
  • ukorrekt tegnsætning
  • grammatiske fejl
  • typografiske fejl
  • manglende eller for mange mellemrum
  • lignende fejl

Jeg benytter som udgangspunkt altid grammatisk kommatering. Hvis jeg oplever, at en tekst er kompliceret at læse, sproglig knudret eller rummer mange gentagelser, skriver jeg gerne en kommentar og påpeger problemet – uden ekstra omkostninger.

Du får to dokumenter retur. I det ene dokument udfører jeg rettelserne direkte i teksten, således at dokumentet er klar til brug. I det andet dokument kan du med mine markeringer og kommentarer se, hvad jeg har rettet, så du har mulighed for at gennemgå alle rettelserne.

Hvad kræver det at være en dygtig korrekturlæser?

Mange kan læse korrektur, men dygtige korrekturlæsere hænger ikke på træerne. Korrekturlæsning kræver først og fremmest grundighed og tålmodighed. Den ideelle korrekturlæser kombinerer tre typer af øvede sprogbrugere:

a) den teoretisk vidende, der besidder en stor teoretisk viden, som kan oparbejdes gennem uddannelse, meget læsning og tekstforfatning.

b) den talentfulde, som har sprogsans og kan registrere afvigelser.

c) den seende, som har blikket og evnen til at fokusere.

Den dygtige korrekturlæser besidder altså – i større eller mindre grad – alle tre egenskaber.*

Hvad er korrekturlæserens bedste værktøj?

Sproget er dynamisk og i konstant forandring, og selv den bedste korrekturlæser kan indimellem komme i tvivl. I sådan en situation er ordbøger det bedste sted at hente hjælp. Min samling består bl.a. af Nudansk ordbog, Retskrivningsordbogen, Fremmedordbog, Synonymordbog, Oxford Advanced Learner’s Dictionary English-English m.fl.

 

*http://sprogmuseet.dk/stavning/korrekturlaesning